Türkiyədə ULUSLARARASI PROF. DR.şair Məmməd İsmayıl adına şeir yarışması keçiriləcək… 

GÜFTE EDEBİYAT ULUSLARARASI PROF. DR. MEHMET İSMAİL ŞİİR YARIŞMASI
1. Uluslararası Prof. Dr. Mehmet İsmail Şiir Yarışması yılda bir kez ilan edilen tarihlerde Güfte Edebiyat Kültür Sanat ve Edebiyat dergisi tarafından Türk dünyasının büyük şairi Prof. Dr. Mehmet İsmail adına, ünlü şairin fikir dünyasının da temelini oluşturan ortak kültürel ve sanatsal bağların güçlendirilmesi amacıyla düzenlenir.
2. Yarışmaya katılacak eserlerin dili Türkçedir. (Türkçenin herhangi bir lehçe ya da şivesi ile yarışmaya katılan eserler Türkiye Türkçesine aktarılarak değerlendirmeye alınacaktır.)
3. Şiirler vezinli ya da vezinsiz olabilir.
4. Her bir yarışmacı yalnız bir şiir ile katılabilir.
5. Konu serbesttir.
6. Eserler en fazla iki A4 boyutunda olmalıdır.
7. Başvuruda bulunulan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış (basılı eserler, e-dergi, e-gazete, web siteleri dâhil) olması gerekmektedir.  Yayımlanmış bir eser derece kazansa dahi iptal edilir.
8. Eserlerin, sağ üst köşesinde rumuz yazılmış vaziyette gönderilmiş olması gerekmektedir.
9. Yarışmacıların ayrı bir dosya hâlinde öz geçmişi, resmi adı, soyadı, rumuzu, adresi, telefon numarası ile birlikte bir adet fotoğrafını göndermesi gerekmektedir.
10. Eserler bilgisayarda, A4 formunda, Times New Roman, 12 punto ve 1,0 satır aralığı ile yazılmış olmalıdır.
11. Yarışmaya katılan eserler, geri verilmeyecektir. Eserlerin yayım hakkı Güfte Edebiyat’a ait olacaktır.
12. Şartnamede belirtilmemiş hususlarla ilgili ihtilaflarda düzenleme komitesinin kararları esastır.
SEÇİCİ KURUL
ÖN ELEME:
1. Fikret YAZICIOĞLU
2. İdris GÜRDAL
3. Mehmet Özcan YASDIBAŞ
4. Rabie Ruşid
5. Ülviyye Ebulfezqızı
FİNAL:
1. Prof. Dr. Abdullah ŞENGÜL
2. Talat ÜLKER
3. Celalettin KURT
4. Ali SAÇIKARA
5. Sündüs Arslan AKÇA
6. Mahmut HASGÜL
7. Aysel  Xanlarqızı SEFERLİ
YARIŞMA TAKVİMİ 
 Yarışma İlanı                : 24 Nisan 2023
 Son Katılım Tarihi    : 15 Ekim 2023
 Ön Eleme                   : 15 Ekim-5 Kasım 2023
 Final                        : 05 Kasım-5 Aralık 2023
 Sonuçların Açıklanması : 10 Aralık 2023
 Ödül Töreni                 : 24 Aralık 2023
ÖDÜL
1. Birinci       : 5.000 TL
2. İkinci         : 3.000 TL
3. Üçüncü      : 2.000 TL
4. Mansiyon  : 1.000 TL
BAŞVURULAR
e-posta adresine
1 Mayıs 2023- 15 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yarışma Koordinatörleri:
Veli AY, Mehmet Özcan YASDIBAŞ, Fikret YAZICIOĞLU, İdris GÜRDAL
Əlaqə: +90 505 492 07 57
Share: