Qırışlar pozubdur alın yazımı…

Mirzəkişi Fətəlioglu

(şeirlər)

Alma-ayrılıq imiş

Bağbandan gizlincə bir alma dərdim

Qıymadım böl deyəm ,yar deyəm, sənə.

Gecəli, gündüzlü sevdiyim səndin

Yarım da olmadın, yar deyəm sənə.

 

Bilirdim dəsmaldan ayrılıq gəlir

Sən demə alma da ayrılıq imiş.

Qırx ildir həsrətin içimi dəlir

Hicran-ayrılığın sarı simiymiş.

 

Deyirsən rəsmim var səninlə qoşa

O rəsmi indiyə saxlamağın nə.

Sən ki, qırx il öncə bəxtini daşa

Vurub bu yaşında ağlamağın nə.

 

Yaman nigaransan,yaman pərişan

Olan olub,keçən keçib, ağlama.

Qırx il öncə ürəyimi yandıran

Bu gün növbə rəsmi yandır, saxlama.

 2014

      Gətirmə…

Gətimə ağlına yıxılmağı sən

Yıxılana balta çalan çox olur

Olmuş olsa başına yüz and içən

Yıxıldın yuxu tək onlar yox olur

 

Yel vurmuş dən sayaq ümid,gümanın

Heçə dönür,puça dönür bir anda

Sanki buz bağlayır damarda qanın

Yıxandan o kəslər öndə qaçanda

 

Gündən yarasalar gizləndiyi tək

Qoçaq sandıqların qaçağa dönür

Sanki köksün altda çırpınan ürək

Qəzaya uğramış uçağa dönür.

 

Sıxır məngənə tək tənhalıq,təklik

Elə bil çovğunda yol azmış kimi

Donur gözlərdə yaş,sümükdə ilik

Dərd üstə dərd gəlir dərd azmış kimi

 

Söyüb,söylənirsən öz ünvanına

Loxmalıq dostların yad,yağı imiş

De kimi çəkəsən haqq divanına

Hamısı bir bezin qırağı imiş

 

Gətirmə ağlına yıxılmağı sən

Ya olum,ya ölüm anında belə

Üzdə mələk kimi gözə görünən

Səni oda atar,ya verər selə.

  2016

BU YAZ GƏLİŞİ….

Yağışlar yağacaq bu yaz gecəsi

Bu yaz gəlişini görəsi olsam

Məni sevən qızı, sevdiyim qızı

Elə ürəyimcə öpəsi olsam

Yaşamağa dəyər, yazmağa dəyər.

 

Yağışlar yağacaq bu yaz gecəsi

Arazın qoynuna, Kürün qoynuna

Yüz illik arzular çin olsa nə dərd

Sarılıb, sarmaşsaq qardaş boynuna

Yaşamağa dəyər, yazmağa dəyər.

 

Yağışlar yağacaq bu yaz gecəsi

Tumurcuq boxçalı bağçaya, bağa

Buzlu bulaqların donu çatlayıb

Yaz yeli dönərsə saçda darağa

Yaşamağa dəyər,yazmağa dəyər.

 

Yağışlar yağacaq bu yaz gecəsi

Göylər diksinəcək durna səsindən

Torpaq quzulayıb,buğumlanacaq

Yer-yurd oyanacaq yaz nəfəsindən

Yaşamağa dəyər,yazmağa dəyər.

 

Yağışlar yağacaq bu yaz gecəsi

Nə fərqi ya gecə,ya sübh şağında

Şəhid məzarları şəhid olursa

Düşmən tapdağında Qarabağımda

Yaşamağa dəyməz,yazmağa dəyməz.

                                                           2016

Ömrümü…

Kərəm eylə, Yaradanım,

yaşayım kasıb ömrümü.

Olumundan, ölümündən

taleyim asıb, ömrümü.

 

Bircə anlıq mısqal sevinc

olanda da  ollam ğirinc.

Aylar,illər kərpic-kərpic

doğrayıb,kəsib ömrümü.

 

Xoş gün, xoş üz məndən uzaq

qarşı yollar tələ,duzaq

Dərd qəmdəki çayır sayaq

yerikib,basıb ömrümü.

 

Doğulandan bu günədək

bildiyini edir fələk

Əcəl mənlə yeriyərək

əzrayıl pusub, ömrümü.

2016. Oktyabr.

 

     Demirəm…

Demirəm yol azıb, naçar qalmışam

İns-cinssiz səhrada- ilğım selində

Demirəm budaqdım sındırılmışam

Ya qəza, yada ki, nadan əlində

 

Demirəm taledən küsgün adamam

Demirəm qismətdən qaçan olmuşam

Demirəm pak, təmiz, düzgün adamam

Məchul mətləbləri açan olmuşam

 

Demirəm qəlb qırıb, göz yaşartmadım

Demirəm günahım səhvim anılsın

Demirəm attdığm bircə səhv addım

Ehtiraf xətrinə bağışlanılsın

 

Demirəm qələtim, xətam olmayıb

Haqq qazandırmışam haqsıza bəzən

Ağ atım olmayıb, butam olmayıb

Yüz yalan satmışam yüz qıza bəzən

 

Qırışlar pozubdur alın yazımı

Yazan yazdığını oxuya bilməz

Dərd, qəm toxuduğun -ömrü uzunu

Barama qurduda toxuya bilməz

 

Məlum həqiqətdir olsam da ötkəm

Cismimin kəfənlik ağ bezi qalıb

Qəbir- doğanaqdır, ömürsə- örkən

Ordan keçməyinin gec-tezi qalıb.

 Mən, Dəniz, Sənsiz

Dəniz yerində

durmuşam sahilində.

Yanaqların sayaq qızılı,

dodaqların sayaq butası sıxılı

qızılgül əlimdə-sən yoxsan.

 

Bilmirəm gecikirsən

yoxsa tərəddüd edib

həyacan keçirirsən.

Gedim, getməyim -görüşə.

Gözləyirəm

önümdə Xəzər

dalğalı, ləpəli, qağayılı.

dalğaları-şahanə

ləpələri-yorğun

qağayıları oğrun-oğrun

göz qoyur sulara.

Mənimsə bənizim solğun,

fikirlərim ağ-qara.

Sinirlərim səbrimi

çəkib tarıma,dara.

Atıram qızılgülü

sənsizliyin şahidi-göydə Günəş,

günəşdən o yana Allah,

duz dadlı sulara.

Başsız yelkən kimi

qızılgül batır, çıxır

dalğalar qızılgülı,

sənsizlik qəlbimi sıxır.

Dalğalar şahə qalxır

sinəmdə ürək sayaq

Ləpələr dalğaların

son səs, son nəfəsimi

yoxsa, ağ çiçək sayaq

dağılır sahil boyu.

Dəniz yerində

durmuşam əli yalın sahilində

ilk nübar gözləyən ağac kimi

yaranı sağaldan ilac kimi

sən mənim ehtiyacım

mən sənə möhtac kimi

sən yoxsan-önümdə dəniz

Göydə Allah-səssiz

yerdə mən -SƏNSİZ.

 

Axırın necə olacaq

Şübhə dolu,şəkdi mənə.

Telefon açdım

Telefon açdım sənə

ürəyimdən keçəni

ürək edib açammadım-

hərbi sirrkimi.

Dilimdən asılı qaldı

deyəcəklərim soyuq ağır gir kimi.

Dişlərim bir-birinə sıxılı qartal caynağı tək

dodaqlarım əsim-əsim əsir nanə yarpağı tək.

Telofon əlimdən düşür

küsəyən uşağı xatırladır-acıq etmiş kimi

Bəlkədə acığımıza susur telofon

qaralır ekran.

Sən orda məndən nigaran

mən burda içimdən

uçaq kimi qəzaya uğrayan.

 

 

 

Share: