“NINE SENSES” incəsənət məktəbi fəaliyyətə başladı — Foto+Video

Hər birimizin daxilində əsasən ușaqlıq yașlarımızda, inkișaf dövrümüzdə özünü göstərməyə bașlayan yaradıcılıq qığılcımı, kreativ potensial yașayır.

Amma yașa dolduqca da ilham alaraq yaratmağa, incəsənətə və özünüifadəyə yer ayırmağa dəyər və artıq Bakıda bunun üçün xüsusi məkan var.

“Nine Senses” yaradıcılıq və özünüinkișaf üçün nəzərdə tutulmuș yeni sənət mərkəzidir. Sənət mərkəzinin məqsədi müxtəlif yașlarda və fərqli peșələrə

sahib incəsənət həvəskarları üçün rahat və harmoniya ilə iç-içə olan məkanın yaradılmasıdır. “İçindəki sənətkarı oyat” sloqanı əslində sənət mərkəzinin ab-havasının əks etdirir, çünki burada öz hisslərini üzə çıxara, daxilindəki ușağa sərbəstlik verə, özünü ifadə edə bilərsən.

Ünvan: Bakı şəhəri, Nardaran qəsəbəsi, dalan 31, Sea Breeze kompleksi, “LANDAU School”un yaxınlığı.

Sənət mərkəzinin proqramına müxtəlif tədris kursları, əyləncəli tədbirlər, özünüifadə və özünüinkișaf fəaliyyətləri daxildir: təsviri incəsənət, meditasiya, neyroqrafika, animasiya, vokal və natiqlik sənəti, kino və musiqi. Sənət mərkəzinin fəaliyyəti çərçivəsində müntəzəm sərgilər və teatr proqramları, yerli və əcnəbi rəssamlar ilə art rezidensiyalar, ușaqlar üçün yay yaradıcılıq düșərgəsinin təșkili nəzərdə tutulub.

Burada sizi ən yaxșı müəllim, rəssam, mütəxəssis və mənəvi mentorlar ibarət heyət gözləyir. Onların arasında bəstəkar Azad Vəliyev, rəssam Ramina Səadətxan, heykəltaraș Rəșad Ələkbərov, multimedia rəssamı Leyla Qabulova, teatr və kino rejissoru Emin Mirabdullayev, pantomima aktyoru və rejissoru Elman Rəfiyev, arxitektor Elçin Əliyev, ölkəmizin ilk 3D cizgi filminin hazırlanmasının iștirakçısı olan Rəșad Əfəndiyev, səs terapiyası və vokal yoqa mütəxəssisi İlhamə Babayeva, “DanceAbility Azərbaycan” İnklüziv Performans Șirkətinin təsisçisi Nigar Sultanova da var.

Sənət mərkəzinin yerləșdiyi binanın görkəmi də xüsusi maraq cəlb edən məqamlardandır. Binanın layihəsi spiral formada hazırlanıb, bu isə hamarlıq və açıqlığa bir ișarədir. Məkanın mərkəzində davamlı olaraq günəș ișığını qəbul edən atrium yerləșir, binanın daxilində isə düzbucağa rast gəlinmir.

“Nine Senses” paytaxt mərkəzindən 30 dəqiqəlik məsafədə, Xəzər dənizinin sahilində, “Sea Breeze” ərazisində yerləșən “LANDAU School” korpusunun yaxınlığında yerləșir. Məkan rahat sinif otaqları, ekspozisiya sahələri, nümayiș və çıxıș meydançaları ilə təchiz edilmișdir. “Vida” vegetarian restoranında isə görüșlər təyin edə, dəniz mənzərəsinin müșayiəti ilə nahar edə, məșğələlərə fasilə edib qəlyanaltı edə bilərsiniz.

https://www.instagram.com

 


Share: