Mövludun mübarək, Azərbaycan Respublikasının BANİSİ!

Mövludun mübarək, Azərbaycan Respublikasının BANİSİ!

Kim deyir ki, O, vəfat edib- yaşayıb, yaşayır, yaşayacaq da…

Kim deyir ki, Ondan öndə bir kimsə var- O, millətin fövqündədir…

Kim deyir ki, O, liderdir- liderlər bir-birini əvəz edir. Onu heç kim əvəz edə bilməz…

Hər ölkənin qurucusu olur, o da bu ölkənin qurucusudr…

O, odur- Azərbaycan Respublikasının banisi…

Hər kəsin bir doğum günü olur- doğum günü olmayan təkcə Allahdır…

136 il öncə yanvarın 31-də dünyaya gəlib- Tanrının izni olmasa bir gül belə açılmaz…

Mövludun mübarək, Azərbaycan Respublikasının BANİSİ, Məmməd Əmin Rəsulzadə!..

Elman Eldaroğlu

Share: