Mehdi (ə.s.) axtarışında… – Rövşən Novruzoğlu

(ə.s.) və Mehdi (ə.s.) axtarışında

Araşdırma materiallarına görə, artıq altmış beş ildir ki dünyanın aparıcı kəşviyyat orqanları əsri təlatümdə saxlayan, ciddi bir kompensiya altında tədqiq olunan (ə.s.) və Mehdi (ə.s.)axtarışındadır.

Onların gəlişi ilə dünyanın “qanun tərəzisi” düzələcək. İnsanlar nəinki özləri haqqında, hətta ana bətnində olan uşaqlar haqqında belə düşünəcəklər. İmam Mehdi Sahibbə Zaman artıq gəlib (?). İsa Peyğəmbər artıq gəlib(?).
Ən məşhur təhqiqatçıların və araşdırmaçıların fikirincə, bunlar artıq mif deyil, cənablar.
Həyatın və elmin məntiqi, psixoloji, fəlsəfi cəhətdən reallıqlarından biridir. Məsələn, dünyaya vaxtilə meydan oxuyan müsəlman dünyasının liderlərindən sayılan İraq prezidenti Səttar Hüseynin arxivi açılarkən, onun iki səhifəlik bağlı məktubu çıxıb. Onun bağlı məktubu Mərkəzi Kəşviyyat İdarəsinin 01 nömrəli məxvi arxivində saxlanılırdı. Lakin, 2022-ci ilin aprel ayının 14-də bir milyard dollar alındı. Şübhəsiz, bu rəqəm Vatikan üçün elə də böyük rəqəm deyil. Qeyd edək ki, həmin məbləğ İraqın gələcək nəsilləri arasında göründü. Söhbət iki səhifəlik məktubun məzmunundan gedir. Sonda boynuna kəndir keçirilən, edam olunan İraq prezidenti Səttar Hüseynin ölümündən üç gün öncə, yazdığı məktubda nələri xatırladırdı və həyatda, hakimiyyətdə necə olmaq lazımdır ki, tarixdə əbədi yaşayasan?
İraq prezidentinin iki səhifəlik məktubunu tapan və onu uzun müddət istintaqdan gizlədən, Amerikanın ən məşhur generallarından olan A.Keyit yazır ki, bu iki səhifəlik məktub itmiş tarixin bir səhifəsidir. Bu qədim tarixdir. “Amerika Birləşmiş Ştatının başçısı və ideloqları İraq xalqından buraxdıqları səhvə görə, bağışlanmaları üçün üzr istəməlidirlər. Yoxsa, bizi- Amerikanı Allah bağışlamayacaq. Tövbə…Tövbə…Tövbə…”
Hələ də qarışıq və qaranlıq məsələlər var. Amma, fakt faktlığında qalır. A.Keyit yazır ki, mən bu məktubun birinci səhifəsində prezident Səttar Hüseynin şəklini gördüm. O, boynuna keçirtdiyi qanlı kəndiri açmağa cəhd edirdi. Həmin vaxt ətrafında xeyli ziyarətçi var idi. Məni qara basmırdı. Mən real varlıqdan danışıram cənablar. Sonra gördüm ki, mən Əl-Əqsa məscidindəyəm. Ordan bir neçə tanınmış insanlarla üzü Xorasana- hansısa İmanın böyük ziyarətinə doğru gedirəm. Mən həm də, bu məktubun səhifəsində İsa Peyğəmbəri və İman Mehdini də gördüm. Mənim ailəm deyir ki, bu heç vaxt qara basma ola bilməz. Bu öz xalqı və milləti üçün sədaqət rəmzi olan bir kəşviyyat generallının həqiqət hekayəsidir.
Bizim bu araşdırmalarımız isə davam edir…

İmza: Rövşən Novruzoğlu

Beynəlxalq terror və korrupsiyaya qarşı strateji araşdırmalar mərkəzinin direktoru, professor, politoloq

Share: