Zirvəyə çatmışam dumanlarda! – Xosrov Barışan

DİLƏK GƏMİSİ

Çürüdərkən məni, saran gerçək
Zərrə-zərrə, bu axan anlarda;

Sən demə, bir ömür arzıları
Yaşadırdım, nə xoş.., yalanlarda!

Qapı çaldı, dedim: “-güman, gəldin…”
Yaşadım ömrümü gümanlarda!

Gəlmədin sən, gecə devam etdi.
Ağardı təkcə gözüm danlarda!

Xeyrin ordusunu toğladı şərr
Süngüyə taxdığı quranlarda!

Yanıtsız sorğular içimdə dağ;
Zirvəyə çatmışam dumanlarda!

Gəl, dilək gəmisi səni gözlür,
Tüm umud günəşli limanlarda.

Əzabsa da, səni axtarıram,
Şer olub beynimə damanlarda!

Xosrov Barışan

Təbriz

Share: