“…Köhnə göy üzündən yeni başlanğıc”

Alisiya Minjarez Ramírez

(Meksika )

 

SƏYYAH

Günahları yuyan dəniz küləyi

düşüncəni həbs edir

ulduz yağışı kimi,

hilaldakı ətirli sözlər qədər.

Duz  rəsmini çəkir

səndəki dözümün,

səbatlı varlığın.

 

Mavi hava axını da

sənin çənli

zirvələrin haqda yazır,

ağacın ucalıq yolundan keçib.

Gitara səsləri sənə

üfüqü nişan verir.

 

Səni hiss edirəm bütün

döyüntülər arasında.

Yarpaqları seyrək

maye kölgələr,

xəyali göyərçinlər,

parıldayan musiqili

arzular

yaradıram.

 

Səni tapdım,

yalan, gerçək.

Tələs bir az,

yağışdakı davamlı səs.

Yuxularımın

gözəl səyyahı,

xəyali addımların

və atəşdən silahın.

 

Zəif şirin ətirli

buxar qoxusu,

alaqaranlıq

qərib bir meşə,

sənin üçün yaradılan

bir yolam,

qaranlıq bataqlıqdan,

köhnə göy üzündən

yeni başlanğıc.

Sənin o işıq sözün,

vüsalın təməlidir,

birləşməyin dilidir.

Tərcümə    TƏRANƏ TURAN RƏHİMLİnindir

 

Share: