Kitabxanada “Yaradıcı oxucularımız” lahiyəsi uğurla davam edir

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi Yasamal rayon Mərkəzləşdirilmiş

Kitabxana Sisteminin M.Ş.Vazeh adına Mərkəzi Kitabxanasında həyata

keçirilən “Yaradıcı oxucularımız” lahiyəsi uğurla davam edir.

Yazıçı-publisist, AYB-nin və AJB-nin üzvü, Prezident təqaüdçüsü,

H.Zərdabi mükafatçısı, M.Ş.Vazeh adına Mərkəzi Kitabxananın Fəxri

oxucusu Gülzar İbrahimova kitabxanaya “Nizami Gəncəvinin bir çox

əsərlərinin ərəb və fars dilində yazmağının əsas səbəbi” məqaləsini təqdim

etdi.

Məqalədə faydalı araşdırmalar aparan müəllif dahi Azərbaycan

şairinin ərəb və fars dilində yazmasının səbəbini aydın şəkildə izah edir.

Yazıçı qeyd edir ki, sevimli şairimiz Nizami Gəncəvi öz doğma dili olan türk

dilini sevib, türk dilində yazıb. O dövrün tələblərinə uyğun olaraq isə, ərəb

və fars dillərində yazmaq məcburiyyətində qalıb.

Müəllif qeyd edir ki, hansı dildə yazıb yaratmağından asılı olmayaraq

Nizami Azərbaycan şairidir və əsərlərində də uca türk ruhu, türk təfəkkürü

boy verir.

Məqalə aşağıdakı keçiddə verilib:

https://drive.google.com/file/d/1qQpH9WE5cp4XgHSuNhviz9H9-

0FGtp7G/view m

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi Yasamal rayon Mərkəzləşdirilmiş

Kitabxana Sisteminin M.Ş.Vazeh adına Mərkəzi Kitabxanasında həyata

keçirilən “Yaradıcı oxucularımız” lahiyəsi uğurla davam edir.

Yazıçı-publisist, AYB-nin və AJB-nin üzvü, Prezident təqaüdçüsü,

H.Zərdabi mükafatçısı, M.Ş.Vazeh adına Mərkəzi Kitabxananın Fəxri

oxucusu Gülzar İbrahimova kitabxanaya “Nizami Gəncəvinin bir çox

əsərlərinin ərəb və fars dilində yazmağının əsas səbəbi” məqaləsini təqdim

etdi.

Məqalədə faydalı araşdırmalar aparan müəllif dahi Azərbaycan

şairinin ərəb və fars dilində yazmasının səbəbini aydın şəkildə izah edir.

Yazıçı qeyd edir ki, sevimli şairimiz Nizami Gəncəvi öz doğma dili olan türk

dilini sevib, türk dilində yazıb. O dövrün tələblərinə uyğun olaraq isə, ərəb

və fars dillərində yazmaq məcburiyyətində qalıb.

Müəllif qeyd edir ki, hansı dildə yazıb yaratmağından asılı olmayaraq

Nizami Azərbaycan şairidir və əsərlərində də uca türk ruhu, türk təfəkkürü

boy verir.

Məqalə aşağıdakı keçiddə verilib:

https://drive.google.com/file/d/1qQpH9WE5cp4XgHSuNhviz9H9-

0FGtp7G/view

Share: