Heydər Əliyev irsi Azərbaycan xalqı tərəfindən yaşadılır…

 

Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusudur.Heydər Əliyev elə bir tarixi şəxsiyyətdir ki, bu gündə xalqımız tərəfindən sevilir və adı yaddaşlara həkk olubdur.Heydər Əliyevi tək Azərbaycan xalqı yox ,bütün dünya xalqları sevir və yad edir.

Heydər Əliyevin adı dünya siyasətçiləriylə yanaşı çəkilir .O Azərbaycan xalqına tək müstəqillik yox xoşbəxtlik və səadət bəxş etmişdir.Heydər Əliyev daimi Goranboy rayonuylada mütamadi əlaqə saxlayıbdır.Rayonun inkişaf etməsinə və çiçəklənməsinə həmişə qayğı ilə yanaşıbdır. Heydər Əliyev 3-dəfə Goranboyda tarixi səfərdə olmuşdur.1969-cu ildə,1982-ci ildə ,birdə 13 sentyabr 2002-ci ildə. Azərbaycan mədəniyyətinin ,ədabiyyatın səhiyyənin inkişaf etməsində Heydər Əliyevin rolu böyükdü.SSRİ xalq artistləri sosialist əməyi qəhrəmanları ,Bəstəkar Qara Qarayev ,Fikrət Əmirov dirijor Niyazi ,Rəşid Behbudov ,xalq şairi Süleyman Rüstəm və s.tanınmış ictimai xadimlərin püxtələşməsində və tanınmasında və dünya miqyasında tanınmasında Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olmuş və milli mədəniyyətimizin milli ədəbiyyatımizın mütərrəqi şəkildə inkişaf etdirilməsində onun ayrıca payı vardır.Heydər Əliyev Həmişə xalqına vətəninə bağlı bir adam olub .Ən başlıcası Azərbaycanı dünyanın ən çox inkişaf etmiş ölkələri sırasına çıxartmışdır.Nə qədər Azərbaycan xalqı ,Azərbaycan dövləti var Heydər Əliyevdən olacaq və əbədi yaşıyacaqdır.Biz qurur hissi duyuram ki ,bizim Heydər Əliyev kimi prezidentimiz olub.İndidə ona görə xoşbəxtdik ki, onun ideyalarını onun siyasi kursunu ölkə prezidenti İlham Əliyev laiqincə davam etdirir.Odur ki, 2023-cü il Heydər Əliyev ilinin keçirilməsi barədə , İlham Əliyevin sərancamı bütün xalqın ürəyincə oldu.Bir sözlə Heydər Əliyev bizim dünənimiz ,bu günümüz və sabahımızdı.Heydər Əliyev yaşayıb yaşayır və bundan sonrada yaşıyacaqdı.

Tuqay Sərdarlı
Goranboy rayon qeydiyyat şöbəsinin rəisi

Share: