Dinsiz-imansız düşmənimiz var; Göydə quşa güllə atır, yerdə körpəyə…

Mina RƏŞİD

DEPORTASİYA (1948-53)

 

İki ayağını bir başmağa dirəyib,

deyir, tez ol çıx, “mənim torpağımdan”,

ey türk, bu dəqiqə çıx…

kəndimizin, şəhərimizin, abidəmizin

adını dəyişir,

Necə ki, öz İNSAN adını dəyişib

VƏHŞİ olduğunu bu gün də,

bütün dünyaya sərgiləyir düşmən…

Bilmir necə yerin altına gömsün

məzarlığımızı…

Qabil kimi izi itirməyə çalışır,

məzarlığa nə qədər torpaq daşıyıb tökür,

Allah haqdı olanları görür,

lap qiyamətədək erməni xislətini-

adını dəyişməyəcək,

heç vaxt İnsan olmayacaq…

 

GÜNƏŞƏ ƏL UZADAN DÜŞMƏN

 

Çox amansız, acımasız,

dinsiz-imansız düşmənimiz var;

Göydə quşa güllə atır,

yerdə körpəyə…

Ağacları sındırır, evləri yandırır,

dilsiz-ağızsız heyvanları öldürür,

türkə qalmasın, deyə…

Gücü çatanı daşıyır,

Günəşə əl uzadır…

işığımızı söndürməyə çalışır-

İki ildi Zəfər çalmışıq

hələ də müqəddəs torpağımızdan

murdar cəsədləri, leşləri çıxır…

 

ŞÜKÜR, BU QARA TORPAĞA

 

Düşmənimiz çox zalımdı,

Belə bir düşmən olmayıb.

Hanı o böyük evimiz?

Daşı-daş üstə qalmayıb.

 

Şəhid qanıyla dirilən,

Bircə torpaqdı yerində.

Şükür, bu qara torpağa,

Salamatdı göy üzü də.

 

Ev nədir ki, tikiləcək,

Yol nədir ki, çəkiləcək.

Kim göz diksə Qarabağa

Yenə gözü töküləcək.

Yenə qolu büküləcək.

 

Mina Rəşid

Share: