“Uzaqdan bir şeir” layihəsində MƏDİNƏ GÜLGÜN

Yer üzündə bir evim var

 Yer üzündə bir evim var,

Pəncərəsi günəşə.

Nəğmə deyib, quşlar qonar,

Pəncərəmə həmişə.

Yer üzündə bir evim var,

Min zəhmətlə qurmuşam.

Ordan iki körpə qartal

Böyüdüb uçurmuşam.

 

Yer üzündə bir evim var,

Ocağı daim yanar.

Onun sönməz şöləsindən

Ürəyim işıqlanar.

Yer üzündə bir evim var,

Xatirələr məskənim.

İlqarında düz olana

Açıqdır qapım mənim.

 

Yer üzündə bir evim var,

Orda neçə illərdir,

Taleyi bir, arzusu bir

İki şair ömr edir


Layihənin Kamalə ABİYEVA təqdim edir

 

 

Share: