Təbrik edək Cavadı

Əzizimiz, dəyərli, qeyrətli balamız Cavad! 5 yaşını səmimi qəlbdən, ülvi duyğularla təbrik edirik. Sən vətənimizə, ailəmizə, nəslimizə layiqli övlad olasan.

 

5 yaşın tamam olur,
Təbrik edək Cavadı,
Gələn il məktəbə getsin,
Artsın onun savadı.

 

Təbrik edirlər: Nənəsi Yeganə, Babası Əliağa, Əmisi Müşfiq

Share: