Qan izi ümid yoludur

Aqşin YENİSEY

Sudan keçərkən adamlar
Aldatmaq üçün düşməni
Kişiyə oxşadı su
Qadına oxşadı su
Qarışdı kişi və qadın sular
Su gözlü çocuqlar doğdu çay.

İlk dəfə deyildi ki,
Böyüklər kimi öldürülürdü çocuqlar
Balaca cənazələri
Böyüklərin cəsədləri arasında
Bir “və” bağlayıcısı

Dəhşət önündə
Səsə çevrildi çocuqlar
çocuq səsin, səs çölün içində gizləndi

Səs çölün balasıydı
Sonsuzdur səssiz çöl!
Çocuq qadının, səs çölün balasımı?
Balası…

Çocuq və səs
Görən hara getdilər bəs?

Çöl və qadın
Qan izinə üz tutub
Gəzər balalarını
Qan izi ümid yoludur.

Share: