Dilimizin təmizliyini qoruyuruqmu? – Allahşükür Ağanın ispan jurnalında dərc olunan elmi məqaləsi

Dilimizin təmizliyini qoruyuruqmu?
Sirr deyil ki, bugünkü Azərbaycan ədəbi dili hələ də tarixən ərəb dilindən, az da olsa fars dilindən zorakı assimilyasiya yolu ilə dilimizə gəlmiş, semantikası çoxumuza bəlli olmayan söz və deyimlərlə yūklənmişdir.
Dilimizin milli yönûmdə inkişafına mane olan, diqqətimi çəkən həmin gəlmə sözlər bunlardır: Xəsarət Möhtəşəm Ovqat İstintaq Məsuliyyət Məsul Mûstəsna Məşəqqət Məişət Məsələn Təşəkkül Təcavüzkar Tərəfdar Məqsəd Ənənə Həmrəylik Məbəd Şərhçi İstedad Dilimizə yaxın olan Türk dili, qardaş Türkiyə türkcəsi varsa, bu yıpranmış ərəb, fars tərkibli sozlərə ehtiyac varmı?
Bu yöndə dilçi alimlərimiz, akademiyanın terminologiya komitəsi, ixtisasca filoloq olan professsor- müəllimlərimiz, filologiya fakültələrinin tələbələri- hamımız hansı işləri görürûk?Dediklərimə örnəgin kimi mən də bu bəzi arzuolunmaz alınmaların qarşılıqını araşdırmışam.
Xəsarət – Yaralanma, yara almaq
Möhtəşəm-Şanlı, şan-şöhrətli,çox böyük
Ovqat- Vaxtlar, zamanlar
İstintaq-Sorğu, dindiriş
Məsuliyyət-Sorum
Məsul- Sorumlu
Mûstəsna- Ayrıca
Məşəqqət- Zorluq
Məişət- Yaşam, dolanışıq
Məsələn- Örnəgin
Təşəkkül- Oluşum
Təcavüzkar- Saldırqan
Tərəfdar-Yandaş
Məqsəd- Amac
Ənənə- Gələnək
Həmrəylik- Dayanışma
Məbəd- Tapınaq
Şərhçi-Sözçü
İstedad-Yetənək,bacarıq
Allahşükür Ağa
Share: