Batil inanclar necə yaranıb?

Batil inanclar və onların yaranma səbəblərini təqdim edir.

1. Ayın 13-nə təsadüf edən cümə günləri heç nə etməzlər

Bu inam “Əhdi-Ətiq”in şərhi zamanı yaranıb. Guya həmin gün Qabil Habili öldürüb. Sonralar bu əfsanə daha da genişlənib və 13 rəqəmi bədbəxtlik rəmzinə çevrilib.

2. Astanada adam adama hər hansı bir əşyanı verməz

Məsələ  burasındadır ki, qədimdə əcdadların külü astanada basdırılırdı və astanadan nəsə verərək onları narahat etmək təhlükəli sayılırdı. Buna görə də astanada oturmaq da olmaz. Astana həm də iki dünyanın – dirilər və ölülər dünyasının – sərhədi hesab olunur.

3. Adamın qabağına qara pişiyin çıxmağı bədbəxtlik əlamətidir

Qara pişiklər qaranlıqdan seçilmədikləri üçün gecə vaxtı atların qabağına çıxanda onları hürküdür, nəticədə atlı yıxılırdı. Məhz bu yaramazlıqlarına görə qara pişikləri şər qüvvə hesab edirlər.

4. Saat hədiyyə etmək olmaz


Bizim dövrümüzdə belə saat hədiyyə etmək yaxşı hal hesab edilmir. Bu inam bizə Çindən keçib, orada saat hədiyyəsi dəfn mərasiminə dəvət etmək anlamına gəlir.

5. Qırx yaşı qeyd eləmək olmaz

Bu batil inanc ona görə yaranıb ki, 40 sayı bir çox mədəniyyətdə sakral hesab edilir. Misal üçün, “Bibliya”da qırx rəqəmi dəfələrlə xatırlanır: Musa yəhudiləri qırx il səhrada gəzdirmişdi, İsa 40 gün səhrada vaxt keçirmişdi və sair. Qırx rəqəmi ilə bağlı bir çox doğum və ölüm ayinləri var. Misal üçün, uşağı qırx gün yad adamlara göstərmək olmaz, mərhumun vəfatının qırxıncı gün xüsusi qeyd edilir.

6. Evdən çıxarkən yol qırağında oturmaq


Bu xurafa qədim inanca əsaslanır. Belə hesab olunurdu ki, evin ruhları adamdan yapışaraq onu getməyə qoymur, mane törədir. Uzun yola çıxmamışdan əvvəl qapı ağzında oturmaqla insanlar ev ruhlarını aldadırlar.

7. Bıçaqla heç nə yemək olmaz


Bıçaq təkcə əmək aləti hesab edilmir, həm də soyuq silah kimi şər qüvvələrə qarşı istifadə olunur. Və belə magik əşya özünə qarşı xüsusi həssaslıq tələb edir, yalnız vacib ayindən sonra istifadə oluna bilər. Bıçaqla nəsə yemək ruhları hirsləndirmək sayılır. Bundan başqa, bıçaqla yeyən zaman adam özünə xəsarət yetirə bilər.

8. Yolayrıcında heç nəyi götürmək olmaz


Belə hesab olunur ki, ora şər qüvvələr yığışır. Ona görə də yolayrıcından heç nəyi götürmək olmaz. Özü də tapılan şey nə qədər bahalıdırsa, onun gətirdiyi bədbəxtlik də bir o qədər çoxdur.

9. Ayaqqabını tək tay geyinmək olmaz.


Belə düşünürlər ki, bir ayağına ayaqqabı geyinib, o biri ayağına geyinməyən adam tezliklə yetim qala bilər.

10. Hava qaralandan sonra zibil atmaq olmaz


Bu xurafat hamıya məlum olsa da, səbəbini çox az adam bilir. Belə düşünülür ki, günəş batandan sonra zibil atanda adamın arxasınca danışırlar. Bu da təəccüblü deyil, adama deyərlər, zibilinin içində nə gizlədirsən ki, onu gecə vaxtı atmağa məcbursan? Bir də deyirlər ki, axşam vaxtı zibil atanda onunla birlikdə evin bərəkəti də gedir.

Share: