Aqşin Yeniseydən Çingiz Abdullayevə sərt ittiham

Çingiz Abdullayevin məlum statusunu bir mətnşünas kimi oxusaq, bu status rus dilinin üstünlüyünü göstərməkdən daha çox Azərbaycan dilini, türk dilini, ana dilini alçaltmaq məqsədi güdür. Yəni öz ana dilimiz peşəkar insanlar yetişdirə bilmədiyi üçün biz öz vergilərimiz hesabına öz ölkəmizdə rus dilində oxumalıyıq.

Eduard Səid “Şərqşünaslıq” kitabında yazır ki, ingilislər, fransızlar Şərq müstəmləkələrində ona görə yüksək təhsil verən ingilisdilli, fransızdilli məktəblər açırdılar ki, bu məktəblərdə yetişdirlən kadrlar məzun olduqdan sonra öz ölkələrinin müstəmləkə ömrünü uzatmaq üçün idarəetmədə onlara lazım olurdu. Yəni Qərb imperializmi Şərq ilanını Seyid Əhmədin öz əli ilə tutmaq istəyirdi.


Dünyaca məşhur yazıçı Milan Kundera çex müasirindən sitat gətirir ki, ruslar əvvəlcə hər şeyi slavyanlaşdırırlar ki, sonradan onları ruslaşdıra bilsinlər. Məşhur olduğu dünyadan bixəbər bizim bu məşhurumuz isə müstəmləkə dəllalılığı edir. Ümumiyyətlə, bu gün rus dilinın intellektual potensialı hansı inkişaf etmiş Avropa xalqının dili ilə müqayisə oluna bilər? Nə üçün Azərbaycanda Çin, yapon dili rus dili səviyyəsində öyrədilməsin? Bu gün Anadolu türkləri Osmanlıcadan nə öyrənə bilərlərsə, biz də rus dilində o səviyyəni yaxalaya bilərik. Yəni rusdilli azərbaycanlı rus dilini bilməyən öz həmkəndlisindən üstün ola bilər, bir ingilisdən, bir almandan, bir yapondan yox.

Hədəfimiz fağır Novruzəlini rus dilini bilmədiyi üçün yenə pərt etməkdirsə, ölüm olsun belə hədəfə! 


Ömürlərinin çoxu sovet əsarətində keçən bu köləzəkalılar bir dəfə məsələ qaldırmadılar ki, nə üçün Azərbaycanın elm ocaqlarında bütün elmi kitablar rus dilindən tədris olunmalıdır?

Niyə bu kitablar öz dilimizə tərcümə olunmur?

Niyə bu gün də Azərbaycan “mədəni” elitası öz dilinə ikrahla baxır?

Öz dilində danışa bilmir?

İndi durub rus dilində yetişən kadrların üstünlüyündən danışırlar. Siz öz dilinizdə kadr yetişdirmək üçün bir dəfə cəhd etdinizmi? Azərbaycan türkcəsini qoşma və kabab səviyyəsinə endirən müstəmləkə siyasəti ilə nə vaxt boğuşdunuz xəbərimiz olmadı?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi olaraq niyə adınız Yazıçılar Birliyinin zirzəmisində striptiz-klub işlətməkdə hallanır, rus dili bu qədər vacibdirsə, olmaz ki, o klubun əvəzinə rus dili kursları açasınız, kadr yetişdirəsiniz?

Share: