O kiminsə üstünə atılsa adamı xəstəxanaya yox, birbaşa morqa göndərirlər + FOTOLAR

İtin qoruyucu, mühafizə funksiyası məlum məsələdir. Tailandda qarovulçu it rolunun meymuna həvalə edilməsi geniş yayılıb.
Əgər it həmişə zəncirdə dartınır və dayanmadan hürürsə, meymun özünü çox sakit aparır və özünü elə göstərir ki, guya  işi ilə məşğuldur. Amma ona yaxınlaşanda yerindən sıçrayır və sənin üstünə tullanır və ağzı ilə, pəncələri ilə şil-küt edir.
Onun çox möhkəm dişləri var. O kiminsə üstünə atılsa adam xəstəxanalıq yox, birbaşa morqluq olur. Ölümünə dişləməyi var.
Kənddə itləri necə saxlamağı görmüşüksə, meymunu da o şəkildə saxlayırlar: yəni zəncirə vurub, iki ağac arası yoğun məftilə və ya kəndirə bağlanır ki, hərəkət edə bilsin.
Meymunlar çox aqressivdirlər, hətta sən sahibi ilə birlikdə ona yanaşsan da, yenə də üstünə atılacaq. Ümumiyyətlə isə, o özünü itdən ağıllı aparır…

В Таиланде, вместо сторожевых собак используют обезьян

Если собака просто все время рвется с цепи и лает без остановки, то обезьяна садится себе спокойно и делает вид, что занимается своими делами, а когда ты подходишь поближе, срывается с места и бросается на тебя, в попытке достать.

В Таиланде, вместо сторожевых собак используют обезьян

В Таиланде, вместо сторожевых собак используют обезьян

В Таиланде, вместо сторожевых собак используют обезьян

В Таиланде, вместо сторожевых собак используют обезьян

В Таиланде, вместо сторожевых собак используют обезьян

В Таиланде, вместо сторожевых собак используют обезьян

В Таиланде, вместо сторожевых собак используют обезьян

В Таиланде, вместо сторожевых собак используют обезьян

Share: