Bədəninizdəki Nəhəng İnformasiya Bazası Haqqında 7 əsas Maraqlı Məlumat

Bütün canlıların bir DNA-sı mütləq vardır. DNA-lar dünyadakı hər bir orqanizmdə forma olaraq eyni görünsə də, fərqli kodlarla mövcuddur.
Deoksiribo Nükleik Asit və ya qısaca DNA – bütün orqanizmlər və bəzi virusların canlılıq funksiyaları, həmçinin bioloji inkişafları üçün lazımlı olan genetik təlimatları daşıyan nükleik asitdir.

1. Hər orqanizmi fərqli edən koddakı hərflərdir.

Hər orqanizmi fərqli edən koddakı hərflərdir.Bir DNA zəncirindəki quruluş sırası müəyyən bir ardıcıllıq yaradır. DNA nərdivan pillələrinin bükülmüş formasıdır. Spiralvari bir şəkildədir və ikitərəflidir. Pillə kimi görünən yerlər isə – Adenin (A), Timin (T), Sitozin (C), Guanin (G) – adlanır. Bundan əlavə kənar qisimlərdə isə fosfat və şəkər atomları var.

2. İnsan genomunda 3 milyard hərfdən ibarət təxmini 21000 gen var.

İnsan genomunda 3 milyard hərfdən ibarət təxmini 21000 gen var.Bildiyimiz genlərin çoxu proteinləri kodlaşdırır.

3. Genlər DNA-nın protein fəaliyyətini aparan bir bölümüdür.

Genlər DNA-nın protein fəaliyyətini aparan bir bölümüdür.Genlər bir canlının saç, göz rəngi, boy kimi hər insanda fərqli xarakteristik xüsusiyyətləri təmin edən proteinləri özündə birləşdirir.

4. Bütün insanlarda eyni genlər eyni sıradadır.

Bütün insanlarda eyni genlər eyni sıradadır.Və DNA sıralamasının 99.9%-i eynidir.

5. Xromosomlar

Xromosomlar
Hər canlının hüceyrəsindəki DNA-yla əlaqəli xromosomlar proteinlərlə əhatələnib. İnsan hüceyrəsində 23 növ xromosom var.

6. Hüceyrə daxilindəki hüceyrə nüvələri.

Hüceyrə daxilindəki hüceyrə nüvələri.Hüceyrə nüvələri hüceyrənin əsas kontrol mərkəzidir.

Share: