Yazarlar

Səhər ƏHMƏD Fərqanənin yoxluğundan yazdı Bir azdan iydələr çiçəkləyəcək, Fərqanə. Sahil bağında bir şair də yoxa çıxdı, fərqinə varacaqmı ağaclar?!...

(Son yazımın "doğum haqqında şəhadətnamə"sində əsl adı belə idi...) Mən indi Sizin qarşınızda öz həyatını özündən başqa heç kimə etibar...

mersin escort