MƏZAHİR HÜSEYNZADƏNİN ABŞ VƏ İNDONEZİYADA KİTABLARI NƏŞR OLUNUB

AZƏRBAYCANLI ŞAİR MƏZAHİR HÜSEYNZADƏNİN ABŞ VƏ İNDONEZİYADA KİTABLARI NƏŞR OLUNUB

Tanınmış Azərbaycan şairi, Əməkdar mədəniyyət işçisi, “Qızıl sünbül” mükafatı laureatı Məzahir Hüseynzadənin bu ilin fevral ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarında “Uzaqda bir kənd var” (PRİNCE MEDİA GROUP nəşriyyatı), mart ayında isa İndoneziyada “Azərbaycandan İndoneziya sovqatı” adlı kitabları nəşr olunub.
Kitabları dilimizə İndoneziyadakı Azərbaycan diasporunun əməkdaşı, tərcüməçi Əli Hüseyli tərcümə edib.
Gözəl şairimizi ürəkdən təbrik edirik.

Vasif SÜLEYMAN

Share: