Əyil ürəyinə

Nəğməni, nağılı özündən uzaq,
Tutdunmu yadına düşmərəm sənin.
Şehli yarpaqları gözündən uzaq,
Tutdunmu yadına düşmərəm sənin.

Əyil, ürəyinin üstünə əyil,
Orada gör nələr döyünür, tərpən.
Əyil, əllərinin üstünə əyil,
Əyil, əllərindən boylanır körpən.

Əyil, ölənlərin ahına əyil,
Əyilsən Arazda körpü də bitər.
Əyil, ayağının ruhuna əyil,
Əyilsən dünyanın çöpü də bitər.

Qoyma ürəyindən yerə sevgini,
Ağlama, gözündən düşə bilərəm.
Qəbir şəklində anamız yeri,
Düşdüyüm yerdəncə deşə bilərəm.

Share: