Azan səsi

   Təranə FAZİLQIZI 

(Esse)

 Yayın qızmar çağıdı. Günəşin hərarəti ətrafı yandırıb yaxır. Yaşıllığa bürünmüş aləm – istidən yanıb qovrulur. Hər səhər bolluca su içsələr də axşamüstü qurumuş torpağın çatları susuzluqdan fəryad edir.
Bağda daldalanmağa yer axtaran tənbəl pişik, çevik  it də bu günlərdə  istidən ləhləyir. Kölgəlik axtaran, bir yerdə qərar tutmayan heyvanlar sərələndikləri yerdəcə uzanıb qalıblar. Günəşin istisində iştahdan küsüblər, heç yeməyə də yaxın durmurlar. Qurbağalar torpağa yapışıblar, varlıqlarındakı süstlük, dərin bir sükut onları palçıqdan düzəldilmiş oyuncağa bənzədir. Darıxdığımdan çubuqla onlara toxunuram. Bir andaca diksinən balaca qurbağalar hərəkətə gəlib, tullanır, elə bil varlıqlarını sübut etməyə çalışırlar. Onlardan əl çəkib ağacların əhatəsində gəzməyə başlayıram. Kolların arxasında gizlənən qarağat yarpaqlarna bükülmüş salxımlar sıxlıqdan qara balıq kürüsünə bənzəyir. Dərməyə çalışıram, şirəsi əllərimdə iz salır. Hövsələm çatmayıb güllərə yaxınlaşıram. Elə bilirəm gəlişimi, varlığımı  hiss edib sevinirlər. Bağda olmayanda yoxluğumdan darıxırlar. Bəzən qürubçağı səssizliyin axarında bir kənara çəkilib sükutu dinləyirəm. Qonşu həyətdə  xoruz  bivaxt  banlayır.  Radioda səslənən mahnı bağın ritminə, ruhuna çox yaxındı. Yaxından gələn samovar  tüstüsü  gözümü acışdırsa da, qoxusu  könlümə xoş ovqat verir.

 Həyətdə  badam, əncir, armud  ağacında meyvələr  bol  olsa da, arılar gavalı ağacında şanı qoyub. Nizamı pozmayan işlək arılar dəhşətli istidə daha çevik olurlar. Gavalıdan şirə çəkib şanının içini doldurmaları başqa bir aləmdi. Ağacın budaqları  meyvə bolluğundan aşağı endiyi üçün qərara aldım ki, meyvələri dərim, budaq da rahatlasın. Nə qədər sakit dərsəm də arıların qəzəbinə tuş gəldim. Qoşunla üstümə cumdular. Hə yayınsam da,  azı dördünün qənimi oldum. Məni dişləyib aradan çıxdılar. Bir anda biləklərim şişib qızarsa da, məqsədimdən dönmədim. Bir az da təkidlə bircə budaq saxlamaqla meyvələrin əksərini yığdım. Ağırlıqdan qurtulmuş ağac yarpaqlarını xəfifcə tərpədərək mənə təşəkkür edirdi…

Qumluqda təpəcik yaradan, sağa-sola şütüyən qarışqalar qış ehtiyatı görürlər. Özündən ağır yemi çəkib apara bilməyən qarışqa sağa-sola var gəl edir. Bir an duruxub dayanır. Elə bil dostlarını köməyə çağırır. Qarışqaya yaxınlaşan işlək arılar, düşüncəli şəkildə qabaq ayaqlarını irəli verib yemi itələyir, yuvaya aparırlar. Yem böyük olduqda  onu bölüb  hissə-hissə  daşıyırlar.

Qonşum yenə hasarın o tayından göyərçinlərini fışqırıqla zümzümə edərək əzizləyir, onlar da pərakəndə halda göyə uçuşurlar. Göyərçinlərin qəfil uçuşu səmada səs salıb məni xəyallardan ayırır. İt səs gələn tərəfə qaçıb bir–iki ağız hürür. Bir neçəsi bizim tərəfə keçib dövrə vurur, həyət-bacanı gülü-çiçəyi, torpağı belə dimdikləyib yem axtarırlar. Quşların bu özbaşnalığına bizim pələng qısqanclıqla yanaşır. Onları qovsa da yenidən dövrə vurub geri qayıdırlar.

Qürub edən günəş, torpağın ətri, təbiətin yaratdığı canlılar o qədər gözəldi ki… Yarpaq belə tərpənmir bu gözəllikdə. Zaman yorğunmuş kimi sükutdan dincini alır. Elə bu an əzan səsi ətrafı bürüyür. Namaz vaxtının başlandığını  xəbər  verən bu sehirli  səs  məni  ağuşuna  alıb  göylərə  aparır…

  21 iyul  2017    

 

 

 

 

 

 

 

 

Share: