replica rolex watches within the quest for the best style simultaneously an ideal blend associated with resourcefulness distinctive daring style .

bodrum escort

Zemfira Salmanovanın “Hu- Man” adlı yeni şeirlər kitabının təqdimat mərasimi keçirildi

Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası Qadınlar Şurasının təşkilatçılığı ilə Atatürk Mərkəzində şairə Zemfira Salmanovanın “Hu- Man” adlı yeni şeirlər kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.

Tədbiri şairə Arzu Heydərova açaraq  şairə Zemfira Salmanovanın ədəbi yaradıcılığından geniş çıxış edib.

Təqdimatda VHP sədri, xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı, AMEA-nın elmi işçisi, professor İbrahim Quliyev, şairə Adilə Nəzər, yazar Aysel Xanlarqızı, VHP sədrinin müavini Yusif Salmansoy və digərləri şairə Zemfira Salmanovanın poetik dünyası və yeni nəşr olunan kitabı haqda fikirlərini bildiriblər.

Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı çıxışında bildirib ki, hər  kəsin  hardan nə eşidirsə , qələmindən çıxan nə varsa , üzünü görmədiyini  oxuculara ünvanlaması,  ədəbiyyata aidiyyatı olmayan söz yığınlarının yaranmasına səbəb olub: “Beləliklə , kimliyini bilmədiyimiz , tanımadığımız müəlliflərin oxucusu olmaq məcburiyyətində qalırıq . Şübhəsiz , bu “ meydanda ” istedadı  şübhə doğurmayan müəlliflərlə də rastlaşırıq . Belə qələm sahiblərindən biri Sabirabad rayonunda yaşayan Zemfira Ziyad qızı Salmanovadır . Zemfira xanım sosial mediada fəaldır . İnternetdə çoxsaylı şeirləri qarşıma çıxıb . Bir çox yazıları aktyorlar və həvəskar ifaçılar tərəfindən səsləndirilib. O , qələmini şeirin müxtəlif formalarında sınayıb . Qoşma , təcnis , qıfılbənd , qəzəl , poema … Zemfira xanım  yüksək yaradıcı təxəyyülə sahibdir : söz , fikir kasadlığı çəkmir . Lakin ən önəmli olan onun şeirinin canlı , güclü , fəal ictimai ruhudur . O öz şerlərində  Şeirlərində görkəmli şairlərimizin yaradıcılığındakı vətəndaşlıq , cəsarət , mərdlik ənənələrini davam etdirir ; sosial problemlərə , Vətənimizin , ana dilimizin taleyinə , cəmiyyəti narahat edən məsələlərə həssas , qeyrətli münasibəti ilə diqqəti çəkir. Əslində , onun yazılarında lirik qadın  poeziyasından daha çox , döyüşkən kişi ruhu duyulur . Zemfira xanımın poemalarının , şeirlərinin əsas mövzusu bölünmüş Azərbaycanın taleyi , ümummilli problemlərimiz , mənəvi aşınma və şəxsiyyətin yıpranmasıdır . Tarixdən gəlmə obrazların tez – tez xatırlanması oxucuların diqqətini millətin böyük dəyərlərinə və dərdlərinə yönəltməklə , onları ayıltmaq , gələcəyimiz üçün məsuliyyət duyğusunu gücləndirməkdir .

– Qarabağ savaşı , 1990 – cı ilin Qanlı 20 yanvar günü , Cənub həsrəti, 44 günlük savaşın qəhrəmanları … bir sözlə, bu gün millətimizi düşündürən bir çox ciddi problemlər Zem fira Ziyadqızının duyğularından və qələmindən keçib – gedir . Məsələn , ” Xosrov və Şirin ” adlı poeması öz adına görə oxucunu çaşdıra bilər , amma oxuyanda bunun Araz həsrəti və Azərbaycanın taleyi ilə bağlı olduğunu görürsən . Zemfira xanım Muğanda yaşayır , şeirləri də Muğan torpağının bərəkətindən , kəndlərimizin  böyük əxlaq , mənəviyyat dəyərlərindən doğulub və öz dediyi kimi yovşan qoxusu ilə ətirlənib .

İnanıram ki , yovşan ətirli , vətən ətirli şeirlərlə yanaşı , müəllifin digər mövzularda yazılmış şeirlərinin də toplandığı , Tanrı – İnsan anlamını verən ” HU – MAN ” adlı bu kitab yaşamaq hüququ qazana biləcək”.

Daha sonra çıxış edən professor İbrahim Quliyev şairə xanımın poeziyasının fəlsəfi çalarlarına diqqət yetirib: “Şairə” sözünün işlənməsi qrammatik cəhətdən nə qədər yolverilməzdirsə, semantika baxımından da bir o qədər mənasızdır. Çünki şeir müəllifi cins kateqoriyasına əsasən yox, bədii mətnin məzmun və formasına görə təhlil edilib qiymətləndirilir. Sadəcə, bir məsələni vurğulamaq mütləqdir ki, qadınların həyata baxışı, baş verənlərə reaksiyası, duyğuları fərqli olur. Onlar bəzən əks cinsin duya bilmədiklərini hiss edirlər. Bu da qadın şairlərin poeziyasını zənginləşdirir, onların yaradıcılıqlarını heç vaxt kölgədə qoymur. Məshəti Gəncəvidən Fatma xanım Kəmini, Nigar Rəfibəylidən Mədinə Gülgün, habelə, bugünkü günə qədər qadın şairlərimizin misraları könüllər oxşayıb. Onlardan biri də, çağdaş ədəbiyyatımız ən zərif və bir o qədər də əzmkar nümayəndələrindən olan Xanım İsmayılqızıdır. Şeirlər axınında Zemfira Salmanova  xüsusiləşdirib Azərbaycan oxucusuna sevdirən hansı məqam oldu? Bunun cavabını tapmaq üçün Zemfira Salmanovanın  yaradıcılığı vasitəsilə iç dünyasına səyahət etmək lazımdır. Bu gün təqdim olunan kitabı  mütaliə etdikcə bu qənaətə gəlmək olar ki, Zemfira xanımın  şeirləri xüsusi bir not üzərinə köklənib.  Şeirlərin ahəngdar quruluşu xanım şairin həm də ruhunun sabitliyinin göstəricisidir. Elə Zemfira Salmanova  poeziyasını oxuculara sevdirən də, bu axıcılıq, sadəlikdir. Eyni zamanda, bu sadəliyin içərisində dərin təfəkkür var. Şairə  nə qədər ülvi hisslərin həzinliyi ilə yazırsa, bir o qədər də bəzi şeirlərində coşqu, üsyan var”.

Qeyd edək ki, müəllifin HU – MAN ( Tanrı – insan ) anlamını verən bu kitabında poeziyanın  bir çox janrlarında işlənmiş əsərlər yer tutub . Qoşma , təcnis , bəhri – təvil , sərbəst şeirlər , qəzəllər , satirik şeirlər , hekayə və poemalar , aforizmlərdən ibarət 9 bölümə ayrılan bu kitabda – diqqəti ” XOSROV va ŞİRİN ” poemasına yönəltməkdə fikrim oxucunu məlumatlandırmaqdır . Bu ad oxucunu çaşdırmasın . Tam başqa bir məzmunda işlənsə də yenə də Arazın , o tay , bu tay bölünmüş Azərbaycanın taleyi nəzərdə tutulmuşdur . “Əbədi məhəbbət dastanı ” adı altında işlənmişdir . ” KAİNATIN DOĞUŞU ” adlı ikinci poemada dini əsasla göstərilsə də , mahiyyətcə həyatın , kainatın – gecə və gündüzün yaranışından , ni zamından və cəmiyyətin qaranlıq cəhətlərinin obraz dili ilə işıqlandırıl masından bəhs edir .

Share:

seo