TÜRK ŞƏHİDİNƏ  DİL UZATMAQ “HUMANİZM “ VE “İNSANİ DƏYƏR” DEYİLDİR. !

Azərbaycan Oğuz Türk Yurdu Ərlərin, Ərənlərin və cəsur mərd XANIMLARIN- xatunlarIn vətənidir.Bizim üçün vətən, yurd, torpaq namus və şərəfimizdir.Bütün  qanı saf təmiz  olan və erməni-rus qarışığı olmayan Azərbaycanlı Oğuz Türkləri üçün vətən uğrunda ölmək ,şəhit olmaq şandır,şərəfdir.

Bəziləri bilməsələr də və ya işlərinə gəlmədiyi üçün gözardı etsələrdə, biz Türklərin qədim atalarının törələrindən bizə qalan məzlumun yanında olmaq, vətəni qorumaq və günahsızları əzməmək əsas özəlliklərimizdir. Tariximizdən ,soy kökümüzdən xəbərsiz olanlar və şəhit olmanın nə qədər dəyərli bir şərəf olduğundan bilməyənlərağızlarına gələnı söyləməkdən  və yazmaqdan çəkinmirlər.Özlərini “humanist” , insani dəyərlərə önəm verən bir şəxsiyyət kimi qələmə verib , vətən uğrunda canını verən bir şəhidə qarşı sayqısızlıq etməkdən çəkinməyənlərə yaxşıbir tarixi dərs vermək gərəklidir deyə düşünürəm. Ama onu da unutmayaq ki, qanında vətən, torpaq sevgisi olmayanlar şəhidliyin qiymətini heç biz zaman anlamazlar. Onlar  günlərini  gün edib yaşamaqdan zövq alır və vətən sevgisini dadmadıqları üçün erməniyə,rusa sevgi bəsləməkdən çəkinmirlər. Bu da bilinən bir gərçəkdir ki, son zamanlar  dəb düşmüşdür ,özlərini “ ÇAĞDAŞ”, ” HUMANİST” hesab edən ,dodağına qırmızı boya sürüb ,bir -iki profil rəsmi yayınlayıb,rusca ,ingiliscə qırıldatmağı moda hesab edən, Azərbaycan Oğuz Türk  xanımına məxsus özəlliklərdə məhrum olan ,erməni-rus sevdalıları hər alanda-sahədə (bu tibb, moda, müəllimlik,ticarət  və.s ola bilir) quldur-cani- ermənilərə və onları yaxından dəstəkləyən rusalara sevgilərinixüsusi ilə nümayiş etdirirlər.Bəlkə də bu insanlıqdan xəbəri olmayan ,vətən,bayraq sevgisini dadmayanlar elə sevgi bəslədikləri ruslar və ermənilər tərəfində dəstəklənərək ,özəlliklə bizim cəmiyyətimizdə belə əcayib, Azərbaycan Oğuz Türkünə yaraşmayacaq fikirlər yaymaq  üçün  görəvləndirilmiş vəmaliyələşdirilmişlərdir.

Utanmadan bu yaxınlarda Nərmin Şahmarzadə adlı sözdə “ pisixoloq” , Şəhidimiz Mübariz İbrahimov haqqında dilə belə gətirməkdən çəkindiyim fikirlər bildirmişdir. Arsızcasına bu özünü insani dəyərlərə “önəm vermiş” kimi göstərən sözdə  “psixoloqa”xatırlatmaq istərdim ki, Qarabağ savaşınada  soydaşlarımı bəli, sənin deyil mənim və bizim soydaşlarımızı ,bacı- qardaşlarımızı  vəhşicəsinə qətl edən  də sənin o çox sevdiyin ,sosial medyada sevgini nümayiş etdirdiyin dostların  quldur ermənilərdir.  Sən,  utanmadan erməni əsgərini müdafiə etdirsən onu günahsız hesab edirsən.  Amma bunu edən kim olursa olsun etdiyi, sadəcə qanı pozuğluq və şərəf yoxsulluğudur.Həmin “ psixoloq”a    sual etmək istərdim ki, Xocalıdakı günahsız qadınların, yaşlıların,uşaqların günahı nə idi? !,Bu günahsız insanlar kim ilə savaşırdı?!,Axı onlar savaşmırdı evlərində gündəlik həyatlarını yaşayırdılar!,  əllərində silahları belə yox idi  !  .VƏHŞİCƏSİNƏ sənin  ÇOX SEVDİYİN ermənilən TƏRƏFİNDƏN QƏTL  EDİLDİLƏR.Məruz qaldıqları şiddət insani duyquları olan hər kəs tərəfindən qəbul edilməzdir.Ama insanlıqdan xəbəri olmayan ,sənin  sevdiyin ermənilər  bu vəhşilikləri qürüla etdilər. Onlar bu əclaf üzlərini bizlərə dəfələrlə  Qarabağ savaşında vəAzərbaycan Oğuz Türklərinə  qarşı etdikləri Xocalı soyqırımında göstərmişlərdir. Hətta sən-NƏRMİN ŞAHMARZADƏNİN  dostu – ermənilərin sözdə aydınları vəhşiliklərini  dünyaya duyurmaq üçün kitab belə yazmışlardı. Zori Balayanın bu mövzuda yazdığı kitabının adı”Ruhumuzun canlanması”dır ,kitabın adı belə ermənilərin Türklərə qarşı soyqırımı törətməkdən zövq alan bir faşist pisixologiyaya malik olduğuna işarə edir. Balayan etdikləri vəhşiliyi kitabında belə əks etdirir:
“Biz dostum Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 13 yaşında bir Türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdı.Türk uşağının bağırışları çağırışıları çox eşidilməsin deyə ,Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş döşünü uşağın ağzına soxdu. Daha sonra bu 13 yaşındakı Türkə onların atalarının bizim uşaqlara etdiyini etdim.Başından sinəsindən və qarnından dərisini soydum.Saata baxdım Türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itkisindən öldü. İlk işim həkimlik olduğu üçün humanist idim,bunun üçün də Türk uşağına etdiyim bu işgəncələr üçün özümdə narahatlıq hiss etmədim.Ama ruhum xalqımın intiqamını aldığı üçün sevincli və qururlu idi. Xaçatur daha sonra ölmüş Türk uşağının cəsədini parça-parça doğradı və bu Türklə eyni kökəndən olan ittlərə atdı.Axşam eyni işgəncəni üç Türk uşağına daha etdik. Bir erməni vətən sevəri olaraq görəvimi yerinə yetirdim. Xaçatur da çox tərləmişdi,ama mən onun gözlərində və digər əsgərlərimizin gözlərində intiqam və güçlü hümanizim mücadələsi gördüm.Ertəsi gün biz kilsəyə gedərək 1915- ci ildə ölənlərimiz və ruhlarımızın dünən gördüyümüz kirdən təmizlənməsi üçün dua etdik”.(1).

Ermənilər bu vəhşiliyi zövq alaraq etmişdir.Sözdə psixoloq olan NƏRMİN  bizim mərd,cəsur şəhidimizin şəhitliyinə, qəhrəmanlığına dil uzatmaqla “kişilik – şəxsiyyət pozuqluğu” yaşadığını nümayiş etdirmiş oldu.İngiliscə qırıldatmağı və ermənilərə ingiliscə sevgisini etiraf etməyi insanlıq və çağdaşlıq hesab edən SÖZDƏ “PSİXOLOQA”Zori Balayanın “ruhumuzun canlanması” kitabını oxumasını və ağlını başına almasını məsləhət bilirəm. Utanmadan erməni əsgərini günahsiz hesab edən  sözdə psixoloqa VƏ ONUN KİMİ DÜŞÜNƏN QANI POZUQLARA KİÇİK ZƏHRA BALAMIZI XATIRLADIRAM.   -2017-ci ilin 4iyulunda  erməni şərəfsizləri tərəfindən Füzuli rayonunun ALXANLI kəndinİn  atəşə tutulması nəticəsində erməni gülləsinə qurban gedən KİÇİCİK ZƏHRANIN( 2015 -ci il doğumlu Quliyeva Zəhra ) və nənəsinin ( 1967-ci il doğumlu Quliyeva Sahibə İdris qızı)GÜNAHİ NƏ İDİ?! .Tək Sucları Azərbaycan Türkü olmaq və Azərbaycan Oğuz Türk yurdunda öz torpağlarına yaşamaq idi. XOCALIDAKI KÖRPƏLƏR KİMİ KİÇİK Zəhrada sözdə “psixoloq” olan Nərmin Şahmarzadənin dostu olan ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmişdir.Sərhətdəki erməni əsgərinin “məsumiyyətindən” ,duyqularindan bəhs edən Nərminə bildirirəm ki, sevdiyin o faşıst , işğalcı erməni əsgəri kiçik, günahsiz,saf mələk ZƏHRAMIZI vicdansızcaöldürdü.Onlar XOCALIDA DA BUNU ETMİŞDİLƏR.

Utanmadan erməniyə sevgi sözcükləri ilə sevgisini nümayİş etdirən həmin “pisixoloq”un  bir də arsızcasına özünü müdafiə üçün  yazdığı “ Mənim üçün insanın milliyəti  əhəmiyyətli deyil insan insandır “kimi safsatalarla ermənilərə sevgisini göstərməsi həqiqətən dəhşətdir..Bu yerdə görkəmli siyasətçimizi, Türk dünyasını görkəmli düşünürü Ə,ELÇİBƏYİN “Sən Türk olduğunu unutsan da düşmənən əsla unutmaz” SÖZLƏRİNİ XATIRLADIM. Doğrudurdüşmanunutmadı,unutmur!

Utanmadan qəhrəman şəhidimiz Mübariz İbrahimova “ qəhrəman dediyimiz şəxs “ deyərək arsızcasına  “əgər sağ qalsaydı onun haqqında hərbi cinayət işi açılardı “ deyərək erməni əsgərinin öldürülməsinə üzülməsini və safsatalarla dolu düşüncəlrini normalmış kimi qələmə verməyə çalışan dırnaqarası “ psixoloqa” Dövlət Başcımız,Ali Baş Komandanımızın  Cənab İlam Əliyevin bu sözlərini xatırlatmaq istərdim “ Əgər erməni əsgəri ölmək istəmirsə Azərbaycan Torpağından rədd olsun”. SADƏCƏ DÜŞÜNÜRƏM Kİ, DÖVLƏT BAŞÇIMIZIN  SÖYLƏDİYİ BU SÖZLƏRİ XATIRLATMAQLA  BU  SÖZDƏ “ PSİXOLOQA “ ÇOX TUTARLI CAVAB OLMUŞDUR.

İndi “vətən, millət ,soykökümüzə dönmək ” ifadələrindən qorxan və həmən şablon sözlər olan ” faşizmə gərək yoxdur”, “irqçiliyin kimsəyə yararı olmaz”, “mənim üçün insanın milliyəti əhəmiyyətli deyil” deyərək erməniləri müdafiə edənlərə səslənirəm! Sizin dost və qardaş olduğunuz, qız verib,qız aldığınız ermənilər , övladlarına doğular doğulmaz “Türk sənin düşmənindir və iki dəniz (Qara dənizi və Xəzər dənizi ) arasındakı torpaqlar sənin erməni atalarının tarixi torpaqlarıdır” deyə nəsihət edirlər. Sizlərsə onlara vətəndən kənarda dost,qardaş deyirsiniz.Bu gün bəziləri “bizim ermənilərlə bir problemimiz yoxdur və siyasət nəticəsində onlardan ayrıldıq “deyrilər. Bizi ermənilərlə siyasət ayırmadı.Biz heç bir zaman erməni ilə dost və qardaş olmadıq. ONLAR BİZİM TORPAQLARIMIZA SIĞINIB ,BİZİM ÇÖRƏYİMİZİYEYİB, SUYUMUZU İÇİB, QUDURUB SOYUMUZU QIRMAĞA VƏ YURDUMUZU İŞĞALA BAŞLADILAR. İndi siz ” bizi siyasət ayırdı” deyirsiniz. Bu safsatalarla sözdə “humanist” və “kinsiz” olduqlarını zənn edənlər, siz vətən xainisiniz! Milləti aldatmayın, erməni heç bir zaman bizə dost olmamışdır. Erməniyə həsrətinizi bildirməkdənsə,  sevginizi nümayiş etdirməkdənsə ,gələcəyi əlindən alınan və qətlə yetirilən Azərbaycan Türkü balalarımızın həsrətini çəkin! Bəli ! ,bu söz sizin xoşunuza gəlməsə də, Azərbaycan Türkü balalarının həsrətini çəkin!!!(3)

İstifadə edilən mənbələr:

1.AYNUR TALIBLI “ SƏN BİZİ BAĞIŞLA ZƏHRA” İSİMLİ MƏQALƏDƏN

YAZAR : AYNUR TALIBLI

Tarix və mədəniyyət araşdırıcısı,

İstanbul, 2018

 

 

 

Share: