“Səsləyir ömrümün payızı məni”…-Ülviyyə İbrahimovadan yeni şeirlər…

Müstəqil.Az gənc yazar Ülviyyə İbrahimovanın yeni şeirlərini təqdim edir:
DÜNYA..
Ey dünya,nə deyim sənin adına,
Bəndəni oduna atan dünyasan.
Əvvəlcə baxdırıb şirin dadına,
Sonra zəhərini qatan dünyasan.
 
Qalıram məəttəl səndəki hala,
Qatırsan sən yenə hər malı mala.
Gah mıxa vurursan,gah da ki nala,
Bələcə istəyə çatan dünyasan.
 
Üzündə qalmayıb nə abır,həya.
Utanan üz varmı səndə heç guya?!
Almırsan adamı bəzən də saya,
Mərdini namərdə satan dünyasan.
 
Bəsləyib qoynunda hiyləni,şəri,
Öyrəndin nə yaman feili,məkri.
İlantək dişində saxlayıb zəhri
Xəzinə üstündə yatan dünyasan…
 
Doymayır heç bəndən sənin azına,
Nə toylar tutursan oglun,qızına.
Uydurub cilvənə,işvə,nazına,
Salırsan toruna,şeytan dünyasan…
 
İndi şübhə edir düz də özündən,
Dönmək asan olub daha sözündən.
Elə salmısan ki,səni gözündən
Hamıyçün çirkaba batan dünyasan.
APARSIN…
Gözlərimdə yuva salmış kədəri
Yagan yağış,leysan yuyub aparsın.
Ürəyimdə don tutaraq buzlaşan
Qucaq-qucaq dərdi oyub aparsın.
 
Sürüklənir,ömür gedir birtəhər,
Belə ömür bil, ölümə bərabər!
Götürərək məni yerdən dörd nəfər
Tələsik çiyninə qoyub aparsın…
 
Yaman əsir ayrılığın küləyi…
Çagır gəlsin Ölüm adlı mələyi!
Yox ürəyin başqa arzu-diləyi,
Bu dünyadan gözü doyub, aparsın.

SƏSLƏYİR ÖMRÜMÜN PAYIZI MƏNİ…

Nə yaman titrəyir içimdə ürək,
Üşüdür ruhumun ayazı məni.
Ötürüb gedirəm yazı beləcə,
Səsləyir ömrümün payızı məni.

Qəlbimdə çaglamır əvvəlki sellər,
Sevinci uçurtdu bu qara yellər.
Dən-dən ağarmaqda başımda tellər,
Qorxudur saçımın bəyazı məni…

Düşməsin qoy adım dostun dilindən,
Xeyirdə bəmindən,yasda zilindən.
Qurtarmaz insafsız ölüm əlindən
Anamın nəziri, niyazı məni.

RASTLAŞMIŞIQ

Təsadüfmü deyim,zərurət deyim,
Tale rast gətirib qarşılaşmışıq.
Nə sən tanıyırdın,nə mən bələddim,
Qismət belə imiş,biz rastlaşmışıq.

Ürəkdə sevgidən toxum bitirib,
Səni taleyimə özü yetirib.
Həyat elə qurub, elə gətirib,
Biz bizdən xəbərsiz qoşalaşmışıq.

Nə qədər uzaqsan,o qədər yaxın,
Ruhuma ən əziz olan qonağım…
Siz bir məhəbbətin gücünə baxın,
İki böyük adam – uşaqlaşmışıq…

Gözəldir,əzizim,bu ömür sənlə,
Arzular nə şirin,
gözləyir hələ…
Sevda dənizində tutub əl-ələ,
Bu yalan dünyadan uzaqlaşmışıq.

Müstəqil.Az

Share: