Gürcülərə “Yetim” cavabı…- Yetim Qacar…

Gürcülərə “Yetim” cavabı…
 
Yenə bu nə rəzillik, rəzilliyin son həddi,
Beləmi qorunmaqda dovlətimin sərhəddi ?!
Kəsilsin sınırımdan sınır bilməzin rəddi
Yoxsa daha millətdə qalmadı qürur deyək,
Silahı ələ alaq, gürcülərə “dur”, deyək.
 
Ayağa sinəciyik silaha sinmədikcə,
Gürcü erməni olar, vaxtında dinmədikcə.
Başımıza cıxanlar ayağa enmədikcə,
Əmr edək ordumuza yenənəcən “vur”, deyək
Silahı ələ alaq, gürcülərə “dur”, deyək.
 
Naz eləmə a gürcü, nazından alarıq biz,
Bir azca torpağın var, azından alarıq biz.
Sənə qaz verən bizik, qazından alarıq biz,
Cəhənnəm yaşadarıq, səslənsinmi sur, deyək
Silahı ələ alaq, gürcülərə “dur”, deyək.
 
Səkkiz gün istəmirik, səkkiz saat bəsimiz,
Borçalıdan boy versin səsimizə səsimiz
Kimsən ki, sən, qarşında kəsilsin nəfəsimiz,
Tfu, iblis, Tiflisə əllərini qır, deyək
Silahı ələ alaq, gürcülərə “dur” deyək.
 
Zəlzələni xatırla, oğurluq adətindi,
Bizdən oğurluq etmək indi daha çətindi.
Gürcü xalqı, sahib çıx, bizə hürən itindi
Gərək var, biz dillənək “qulağını bur”, deyək
Silahı ələ alaq, gürcülərə “dur”, deyək.
 
Bax Ankara, bax Bakı, bir də boylan Təbrizə,
Elə etmə Qafqazda boy verməsin qan dizə.
Unutduz, biz vermişik payımızdan pay sizə,
Yalımızı yeyərək qudurdu gavur, deyək
Silahı ələ alaq, gürcülərə “dur”, deyək.
 
Biz sərhəd söhbətində sevmərik zarafatı,
Kürdə sulansın yoxsa Türkün susamış atı.
Biz hələ səbr edirik, tax gözünə saatı,
Ordumuzun səsinə saatını qur, deyək
Silahı ələ alaq, gürcülərə “dur”, deyək.
 
Bax, meydana biz çıxsaq tutmaz ki, meydan səni
Ya gəl nəfsini boğ sən, ya boğacaq qan səni.
Ayaqda saxlayıbdı unutma, Ceyhan səni
Elə etmə dirsəyi göstərib “budur”, deyək
Silahı ələ alaq, gürcülərə “dur”, deyək.
 
Yenə bu nə rəzillik, rəzilliyin son həddi,
Beləmi qorunmaqda dovlətimin sərhəddi?!
Kəsilsin sınırımdan sınır bilməzin rəddi,
Yoxsa daha millətdə qalmadı qürur, deyək
Silahı ələ alaq, gürcülərə “dur”, deyək.
Yetim Qacar
Müstəqil.Az
Share: