Elman ELDARoğlu jurnalistikaya fatihə verdi

Bu günlərdə jurnalistlərin peşə bayramı idi. Hamı, hətta jurnalistlər də, cəsarətli həmkarlarını təbrik etməyə tələsdi. Amma bu jurnalistlərin arasında kimsə həqiqəti üzə çıxarmağa cəhd edibmi?

Yadınızdadırsa, televiziya məkanında belə filim gedirdi- “Prosto Mariya.”
Bu gün haqdan danışan jurnalistlərin çoxu mənə həmin filmin adını xatırladır. El arasında bir deyim var- Duxun çatırsa, Tərtər hadisələrindən yaz!
Yaza bilmirsənsə, cəsarətdən söhbət açma!
“Allahun məssəlli əla Müxəmmədin və ali Müxəmməd!”
Ruhunuz şad olsun!
Share: