Novruz bayramı – Məni bu dünyayla barışdırarmı?

Mina RƏŞİD

NOVRUZ BAYRAMI

I

Novruz bayramı –

Uşaqlıq illəri,

Paxlava, şəkərbura naxışları kimi

Sevimli günlər, şirin gülüşlər…

 

Novruz bayramı –

Yamyaşıl bir zəmi,

başımızda çələng,

Ağ libaslı ağaclar

bir mələk…

 

Novruz bayramı –

Ağdamın Qiyaslı kəndi,

Atamın zümzüməsi,

Anamın qonşuya pay göndərməsi,

Böyük bir tonqal

Ağırlığım-uğurluğum harda qaldı?

 

Novruz bayramı –

Balaca qardaşımın papaq atması,

Yumurta döyüşməsi,

Xocalı uşaqlarının gülüşməsi…

 

Novruz bayramı –

Şuşanın dağları

Dumansız-çənsiz

Qızları qırmızı qoftalı,

Yaşıl şalvarlı –

Cıdır düzündə, at belində…

 

Xanın cəci havalandı;

“Qarabağın şikəstəsi!”

Dünyaya səs saldı,

Açın qulaqlarınızı!

 

Novruz bayramı –

Kosalı, keçəlli,

A novruz çələngli,

Göy bənövşəli…

 

…Ah, bir də uşaq olarammı?

Tonqaldan atlanarammı?

 

Novruz bayramı –

Məni bu dünyayla barışdırarmı?

 

II

(Uşaq şeiri)

 

Bayramların içində

Biri var, o ayrıdır.

Biz onu çox sevirik

O Novruz bayramıdır.

 

Bəzəkli yumurtalar

Döyüşə hazır olar.

Tonqalların üstündən

Ən qoçaqlar atılar.

 

Stolun üstündəki

Səməni boyu uca.

Şəkərbura, paxlava,

Şirni, noğul bolluca.

 

Qızlar qapı yanında

Qulaqlarını tutar.

Qonşular qoz-fındığı

Papaqlara doldurar.

 

Nənəm Qarabağdakı

Novruzundan danışar.

Qəlbimizdə bir sevinc

Tonqal kimi alışar…

 

 

 

Share:

Author: Müstəqil AZ