Ayyət Əhməd Qulu Ağsəsin şeirini fransız dilinə tərcümə etdi

Müasir Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Qulu Ağsəsin “Ağdam” şeirini təqdim edirik.
Ağdamda dünyaya gələn şair bu şeiri sözügedən  rayonunun düşmən tapdağından azad olunmasından sonra yazıb.  Ədibin qələmə aldığı  şeir öz tarixi orjinallığı ilə fərqləndiyi üçün onu əcnəbi oxuculara çatdırmaq istədik.
Ağdam !
“Sən öl”ü, “sağ ol”u bəlli,
yaranandan üzü bəri
yasında Yasin oxunan,
toyunda tüfəng atılan –
                                         şəhərim!
Dünyanı bazara çıxaran,
dünya bazarında satılan –
                                          şəhərim!
Yuxarı başına keçən kafirə
yuxarıdan aşağı baxan,
Allahdan da çəkinməyən,
bircə əsarətdən qorxan!
Ağ alınlı qızılı atların vətəni,
seyid cəddinə içilən andların vətəni!
Sən dar gündə
Şuşaya arxa,
Xocalıya ümid oldun.
Son nəfəsəcən döyüşdün,
son nəfərəcən şəhid oldun…
Ağam şəhərim!
Adam şəhərim!
Ağdam şəhərim!
Şükür külünə,
şükür qayıdış gününə!
Sevincdən ağlımız çaşıb,
yüz min dəliynən gəlirik.
Bir “Uzundərə” havası çal,
çıx Bərdə yoluna –
Uzundərəynən gəlirik!..
Nous présentons la poésie appelée “Aghdam” de Goulou Aghses  – une preséntable poète de la poésie moderne de l’Azerbaïdjan.
Le poète qui est venu au monde à Aghdam a écrit cette poésie après la libération d’ Aghdam de l’occupation arménienne.  Cette poésie se caractérise avec son orginalité historique. De ce point de vue, nous avons voulu le faire parvenir aux lecteurs étrangers. 
Aghdam!
Il  est evident
                 son serment
    Et son  remerciement ,
          Depuis sa création
          Jusqu’au présent
C’est ma ville, dont  en deuil
            On lit Yā – Sīn,
           On tire au fusil
           à la noce (au mariage)
C’est ma ville qui regarde…
    Du haut en bas l’infidèle
qui veut se placer au – dessus d’elle
Qui n’a pas peur même  du dieu
Et ne craint que de l’esclavage
Etant la patrie des chevaux dorés
                      aux front blancs
des serment faits aux ésprits des saints
Ma ville !
Tu es devenue le support de Choucha ,
Et l’éspoire de Khodjaly,
 Aux temps de braise!
Tu as combattu jusqu’au dernier souffle,
Tu es devenu martyre jusqu’au dernière personne
Ma ville, mon âgha
Ma ville, mon bonhomme
Ma ville, Aghdam
Dieu merci à ta cendre , à son tour,
Dieu merci au jour de retour,
Nous avons perdu l’esprit de joie
Nous venons avec cent mille de héros, cette fois
Joue l’aire de “Uzundéré”
Sors à la route de Berdé
Nous venons avec Uzundéré
Traducteur : Ayyat Ahmad
Rédactrice: Makhmar Abdulla (Sherg.az)
Müstəqil.Az
Share: