Şəkildə bunlar ola bilər: 2 nəfər, selfi və iri planda şəkil
Elə getmisən ki,