Korlar ölkəsində Mahmud…

Aysel ƏLİZADƏ Ölkədə yaradıcı insanlar var, elmi, mədəni, bədii, mifoloji, fəlsəfi.. yaradıcılıqla məşğul olanlar. Çeşidli sənət kateqoriyalarından olanlar – rəssamlar, arxitektorlar, rejissorlar, kulturoloqlar, yazıçılar, alimlər… Hardadı onlar, nə edirlər, necə Davamı

Posted On :