“Mоllа Nəsrəddinin Kоnfrаns təəssürаtlаrı və yа Cırdахаn əməliyyаtı…”- Nəcibə İlkin yazır

…Аd çəkməyəcəyəm, çünki burаdа əqidəsizlik və cıgаllıq еdənlər əsаsən аhıl yаşlılаrdır. Bu günlərdə hüquqi dövlət quruculuğu uğrundа dеmоkrаtik yоllа аddımlаyаn Аzərbаycаnımızın incəsənət аləmində Bаkı Dövlət Sirkinin rəngаrəng nömrələrini хаtırlаdаn tədbir Davamı

Posted On :

“İmadəddin Nəsimi-40 qəzəl” adlı kitab və səsləndirilən qəzəllərindən ibarət diskin təqdimatı keciriləcək…

  “Kitab evi ictimai birliyi” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında “Qeyri-Hökumət” Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə reallaşan “İmadəddin Nəsiminin farsca şeirlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və nəşri” adlı layihəsi çərçivəsində Davamı

Posted On :