Mən bu məhəbbətin azan səsiyəm…


Vasif SÜLEYMAN

 

 

ÇATINCA

Bir ömrə dəyərdi tək səni sevmək,

Sevərdim imana, dinə çatınca.

Uzaqdan baxanda mələksən-mələk,

Misraya dönürsən mənə çatınca.

 

O dünya varımdır, bu dünya yoxum,

Yanımda nə qardaş, nə bacı, qohum…

Bəlkə harayını eşidər ruhum,

Halımı sorarsan yenə, çatınca.

 

Birdən sən gəlincə çiçəklər solar,

Barı, son anımda ləngimə, nolar…

Onsuz da mələklər aparmış olar,

Sən gəlib mən adda qəmə çatınca.

 

YAZMIŞAM

Bu mənəm, bir düşün, sınama yüz yol,

Sən məni gətirdin dinə, yazmışam.

Taledən yoluma çıxdığın günü,

Qismətə yazılan günə yazmışam.

 

Bu eşqin  vüsalı olamı, bilməm,

Yolsuzmu çıxmışıq yolamı, bilməm.

Sən nəsən, sevgimi, bəlamı, bilməm…

Yazmaram demişəm, yenə yazmışam.

 

Söznən yaratmışam dövlət, varımı,

Sevdim səndən gələn intizarımı.

Bütün ömür boyu yazdıqlarımı,

Elə bilirəm ki, sənə yazmışam.

 

TƏRƏFİMDƏ

Günəşmi nur salır dörd bir yanıma,

Yox… Yox… Üzün gülür hər tərəfimdə.

Gendən boylanıram Tanrı payına,

Nə olsun dayanıb yer tərəfimdə…

 

Birimiz divanə, birimiz dəli,

İndi bizim üçün hər şey  təsəlli.

Aşikar olanım ellərə bəlli,

Pünhan nağılımsan sirr tərəfimdə.

 

Səssiz harayımı indi kim duya,

Budurmu dediyin əlçatmaz röya…

Görürsən, bir yanda bu boyda dünya,

Təkcə sən durubsan bir tərəfimdə.

OLURSAN

Elə sən boydadı, dünya dediyin,

Gözümdə-könlümdə hər an olursan.

Adın çəkiləndə dönərgəm dönür,

Adım çəkiləndə viran olursan.

 

Tanrı yazdığına neyniyəsiyəm,

Bu boyda saflığın divanəsiyəm.

Mən bu məhəbbətin azan səsiyəm,

And içmək istəsəm, Quran olursan.

 

Haqqın dərgahından keçdi, ələndi,

Canım bu sevdaya çoxdan bələndi.

Vədəsiz bu sevgi haqdan gələndi,

Bəs niyə, sən mənə haram olursan…

mersin escort