Ən Sevdiyiniz Filmlərin Kamera Arxası Foto görüntüləri…

Uçmaq, qaçmaq, şüalar, fantastik dünyalar, paralel kainatlar, Gollum’lar, Darth Vader’lar..
Filmlərdə yaradılan dünyalar, xüsusilə də uğurlu alınanlar bizi oturduğumuz yerdən alır, havada sallayır, ovsunlayır; və təkrar yerimizə oturdurlar.
Sonra biri çıxar kamera arxası şəkillərini göstərər, həvəsiniz qaçar, sehr pozular.
Bu gün də o “biri” biz olduq

1. Matrix

1. Matrix

2. The Muppets

2. The Muppets

3. Titanic

3. Titanic

4. The Lord of the Rings

4. The Lord of the Rings

5. Superman

5. Superman

6. Django Unchained

6. Django Unchained

7. Star Wars

7. Star Wars

8. E.T

8. E.T

9. Jaws

9. Jaws

10. Ghostbusters

10. Ghostbusters

11. Harry Potter

11. Harry Potter

12. Inception

12. Inception

13. War for the Planet of the Apes

13. War for the Planet of the Apes

14. The Terminator

14. The Terminator

15. Batman The Dark Knight

15. Batman The Dark Knight

16. The Godfather

16. The Godfather

17. The Hobbit

17. The Hobbit

 Müstəqil.Az

Share: