“Səkkizguşəli ulduz,hilaldır nur çırağı, Azərbaycan bayrağı!..”- Süleyman Abdulla…

AZƏRBAYCAN BAYRAĞI (Süleyman Abdulla.) Sən,ey gözümün nuru, Ürəyimin qüruru… Sən,ey canımın canı,qəlbimin iftixarı, Sən,ey ucadan uca,zirvələrin vüqarı… Biri Qərb,biri Şimal…qoşa qalam Şahdağı, Azərbaycan bayrağı! Savalanlı,Talışlı,Salavatlı,-varımsan, Qürurlu Babadağım,Kəpəzim,Qoşqarımsan. Qapıcıq,-ordu yerim,leşkərim,sərdarımsan, İrəvana Davamı

Posted On :