Gün: Yanvar 6, 2020

Poeziya... Hisslərin, duyguların, fikirlərin poetik təzahürü...  Hadisələrə münasibətlərin poetik təsviri. Sözün poetik etirafı... Könlünü, ömrünü poeziyaya bağlamaq isə bir başqa...

mersin escort