“Əsl kitab yazılmır,mən də böyük zəhmətlə kitabımı məhz yaratdım..”-Elşad Səfərli

“ Mənə dəniz bağışladın”… Mənimki yazmaqdı, Qapılarda boyun burmaq vərdişi mənlik deyil… İstedadlı şair,nəzəriyyəçi  ədəbiyyatşünas alim,filologiya elmləri namizədi  , Lənkəran Dövlət Universitetinin  “ Azərbaycan dili,ədəbiyyatı və onların tədrisi metodikası” kafedrasının Davamı

Posted On :